Veien videre

flytegningMeld deg inn i Nedre Romerike Flyklubb. Dette gjør du enklest via hjemmesiden til Norges Luftsportforbund. Du blir samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, og du får medlemsbladet Flynytt sendt hjem til deg seks ganger pr. år.

Utdannelsen kan påbegynnes når du er 15 år, men privatflysertifikatet utstedes ikke før du har fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for privatflysertifikat.Før du får fly solo (fly alene, uten instruktør) må du være erklært medisinsk skikket og ha fått utstedt en spesiell legeattest (medical). Har du alminnelig god helse og eventuell synskorreksjon fungerer greit med briller eller linser, er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2, som er minimum for privatflysertifikat. Er du i tvil om du kan få legeattest, er det en fordel å sjekke dette før utdannelsen påbegynnes. Legeundersøkelsen kan du enten gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon (tlf. 2319 6110) eller hos en godkjent flylege. Mer informasjon om dette finner du hos Luftfartstilsynet.For å få utstedt flysertifikat må du fremlegge uttømmende politiattest, ikke eldre enn 90 dager ved oppflyging. Eventuelle ”gamle synder” bør sjekkes ut med Luftfartstilsynet før du påbegynner utdannelsen.

TEORI
Teoriutdannelsen foregår via Luftfartsskolen. Se hjemmesidene til Luftfartsskolen eller ring dem på 2310 2904. Dette er de enkelte kursene som skal gjennomgås og som det avlegges eksamen i for Luftfartstilsynet: Flygeteori, fly- og motorlære, meteorologi, navigasjon, lover og bestemmelser, flytelefoni, flymedisin, flypsykologi, operasjonelle prosedyrer.Teoristudiet kan gjøres som rent selvstudium (internettbasert), eller en kombinasjon av selvstudium og at man følger klubbens støtteundervisning, noe vi sterkt anbefaler. Nytt kurs starter i september hvert år. Følg med på hjemmesiden vår for nøyaktig oppstartsdato.

PRAKTISK FLYGING
Det praktiske flyprogrammet gjennomføres på Kjeller i regi av NRF’s flyskole og skolens instruktører. Du kan begynne å fly før teoristudiet er avsluttet, men du kan ikke fly solo før alle teorieksamener er bestått. Programmet innbefatter minimum 45 flytimer. Minimum 10 av disse timene skal være solo-flyging, og minimum 5 skal være solo-navigasjon.

I løpet av programmet vil du bli fulgt opp og må gjennomgå flere progresjonssjekker. Dette for å sikre at progresjonen blir riktig og at du tilegner deg kunnskapen på en tilfredsstillende måte. Til slutt flyr du opp med en kontrollant fra Luftfartstilsynet. Noen gjør ferdig hele flyprogrammet på rundt tre måneder, men å bruke rundt et år er mer normalt. Dette er det i hovedsak opp til deg og værgudene å bestemme.

Den praktiske flygingen foregår på Aquila A211 eller Piper Warrior. Klubben har for tiden en A211 og to Warriorer.

KOSTNADER

Hva koster det så? Om du regner 25.000 kroner i grunninvestering (teorikurs, legeattest, diverse utstyr og gebyrer) og kr. 1.600 pr. flytime du må ha, så er du rimelig i nærheten av svaret. Erfaringsmessig er et sted mellom 55 og 75 timer ”normalt” å bruke, men noen klarer seg ned mot minimum og andre bruker mer enn 75 timer. Det er med andre ord ingen fasit på dette kostnadsspørsmålet.

PRØVETIME

Ønsker du en prøvetime før du bestemmer deg så kontakt en av instruktørene. Kontakt skolesjef eller assisterende skolesjef om det er konkrete spørsmål om utdannelsen.Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden vår.