Skoletilbudet

SkoleflyFlyskolen drives av mange personer, og som elev hos oss vil du stifte bekjentskap med mange av dem. Du vil møte flinke og engasjerte forelesere, og noen av dem vil også være din instruktør når du begynner å fly.

Nedre Romerike Flyklubb er godkjent av Luftfartstilsynet til å utdanne elever til

Privatflygersertifikat (PPL-A) for enmotors landfly (SEP Land)
Flytelefonistsertifikat (RTL)
Mørkeflygingsutsjekk
Snittflygingsutsjekk (Akro)

Utdannelsen oppfyller kravene i sertifikatbestemmelsene PART-FCL (og BSL C) og følger NLFs skolehåndbok.

Nedre Romerike Flyklubb arrangerer teorikurs en gang i året, på høsten. Kurset gjennomføres som støtteundervisning til Luftfartsskolens internettbaserte kurs. Du skal i gjennom mange forskjellige fag i teoridelen: Flyteori, Fly og Motorlære, Meteorologi, Navigasjon, Lover og Bestemmelser, Flytelefoni, Flymedisin, Flypsykologi og Operasjonelle Prosedyrer. Kurset er lagt opp med basis i kursmaterialet til Luftfartskolen.

Den praktiske delen av utdannelsen foregår primært på klubbens toseters skolefly av typen Aguila A211. Dette er et meget godt egnet skolefly med lavere timepris enn klubbens større fireseters fly.  Smaken er likevel forskjellig og noen få elever foretrekker å ta sin utdannelse på et av klubbens fireseters fly.

Tiden det tar å fullføre utdannelsen er avhengig av tilgjengeligheten på fly, instruktører, værmessige forhold og ikke minst din egen innsats. Klubben har normalt god tilgang på både fly og instruktører. Det er imidlertid viktig å merke seg at alle involverte i klubb og skoledrift gjør dette arbeidet på sin fritid. Men det tekniske vedlikeholdet av klubbens flypark kjøpes hos autoriserte flyverksteder.

Når du bestemmer deg for å begynne med den praktiske utdannelsen, kontakter du skolesjef, assisterende skolesjef eller en av klubbens instruktører. Han vil da sørge for at du tildeles en hovedinstruktør (Instruktør kl 1 eller 2) og eventuelt en reserveinstruktør som du kan bruke når hovedinstruktør ikke er tilgjengelig. Du vil også kunne få en hjelpeinstruktør (Instruktør klasse 3). Han vil ha begrensede rettigheter, og må skole under veiledning av en hovedinstruktør. Instruktøren vil hele tiden stille krav til deg når det gjelder forberedelse og presist oppmøte. På samme måte skal du også stille krav til din instruktør.

De aller fleste vil uten alt for store problemer gjennom trening kunne lære å håndtere flyet. Men flyging er noe mer. Enten du har flyging som hobby eller yrke, må flysikkerhet settes i høysetet, og samme grad av profesjonalisme må tilstrebes. Her kommer begreper som innstilling, holdning og selvdisiplin inn. Det er dette som er vanskelig å lære, og som virkelig blir den største utfordring for din instruktør. Vi vet alle at en uvane er vond å vende. De som gjennom sin adferd og oppførsel viser holdninger og innstillinger eller mangel på selvdisiplin som er lite forenlig med den aktivitet vi driver, er ikke ønsket i vårt miljø.

Innen flyging blir vi aldri utlært og vi vil alle gjøre våre feil. Det er hele tiden utfordringer, hvor alle må kunne gi tilbakemelding og positiv kritikk til hverandre uansett erfaring eller bakgrunn. Når du får tildelt sertifikatet betyr det bare at du er rede til å stå på egne ben for den videre læring. Likevel skal du vite at når du står med et ferskt sertifikat i hånden, så har du også de ferskeste kunnskaper og færrest uvaner. Bruk da evnen til å stille kritiske spørsmål til informasjon du mottar fra andre og vurder den opp mot hva offisielle publikasjonene og lærebøkene sier.

Til slutt, ikke nøl med å ta kontakt for å få hjelp eller assistanse underveis. Alle innen flyskolen eller klubbens styre vil forsøke å hjelpe deg etter beste evne.

Legg igjen en kommentar