Lær deg flyving i Norges største flyklubb.

Nedre Romerike Flyklubb (NRF) har et topp tilbud til deg som ønsker å begynne å fly småfly. Vi tilbyr deg å ta sertifikat for privatbruk (PPL-A) etter de felleseuropeiske JAR-FCLreglene. Dersom du senere vil ta kommersiell utdannelse, kan du bruke utdannelsen til privatflyver som grunnlag.

Å ta flysertifikat er krevende og krever stor innsats fra deg som elev. Du må regne med å bruke ett til to år, hvis du har jobb eller studier ved siden av. Undervisningen er todelt, og består av en teori- og praksisdel. Du begynner på teorien, hvor vår undervisning tar rundt et halvt år.

Vi starter teorikurs hver høst, som støtteundervisning til pensumet til Luftfartsskolen.

Har du lyst å vite mer om teorikurset, ta kontakt med Ivar Dyrdal ass. skolesjef (Mobil. 920 48 034)

Ønsker du å begynne med en prøvetime i flyet, ta kontakt med en i styret eller en av instruktørene.

Legg igjen en kommentar