Kategoriarkiv: Medlemmer

Husk å avbooke hvis du ikke skal fly!

Alt for mange glemmer, eller unnlater å avbooke hvis de ikke skal fly, men regelen om avbooking gjelder uansett hva som er grunnen til at du velger å holde deg på bakken.

Vær eller uvær, at skyene ligger så lavt at fuglene velger å spasere i stedet for å bruke vingene, bakrus eller generelt dårlig form, besøk fra Langtvekkistan eller manglende lyst til å begi seg opp i høyden er ingen unnskyldning for ikke å avbooke.

Det finnes også et punkt om dette i Klubbhåndboken. (Punkt 3.1.3)

Ny versjon av SOP.

SOPVi minner om den nye versjonen av Standard Operasjons Prosedyrer (SOP) for Nedre Romerike Flyklubb. Den kan lastes ned fra dokumentarkivet, og klubbens SOP er obligatorisk lesning for alle som benytter klubbens fly.
Endringene består hovedsaklig av:

Justering av kap 5.1 Booking.
Nytt kap 5.2 Bruk av klubbens fly.
Endring av kapittel 5.7 Bakkeoperasjoner mht utvidet tekst vedrørende bakkehåndtering som følge av flere bakkeskader med klubbens fly.
Nytt kap 6.1 Part SERA og Part NCO.

Vi minner om at vedleggene til SOP, som også ligger i dokumentarkivet, fortsatt gjelder.

 

Gyldighetsdatoer i myWebLog.

myweblogFor ytterligere å forhindre at noen flyr med utgåtte papirer, er det gjort noen mindre forandringer i feltene for gyldighetsdato i myWebLog:

  • Det er lagt til et nytt felt for gyldighetsdato for språktest. De som har “Level 6” kan skrive * i dette feltet, noe som betyr ubegrenset gyldighet, mens andre må legge inn den datoen som står i sertifikatet.
  • Etter hvert som man nå får nye sertifikater uten utløpsdato, kan man skrive * i dette datofeltet. Det betyr ubegrenset gyldighet.

Det er nå obligatorisk å fylle ut samtlige utløpsdatofelt, men som tidligere er det den enkelte pilot som er ansvarlig for å fylle ut feltene for medical, rettighet, sertifikat og språktest, mens PFT-feltene skal oppdateres av instruktør.

For å komme til disse feltene peker du på pilen til høyre for navnet ditt i øverste høyre hjørne, og velger “Innstillinger”.

Som tidligere vil du bli varslet med e-post 30, 10 og 0 dager før utløp av en gyldighetsperiode, samt at du får varsel når du logger deg inn etter at du har passert 30 dager før utløp.

Har du betalt medlemskontingenten?

Vi minner om at det er viktig å betale medlemskontingenten. Varslene som NLF sendte ut i januar hadde betalingsfrist 31. januar. For å booke fly er det et absolutt krav at kontingenten er betalt. Medlemskontingenten dekker blant annet andel til selvassuransefondet, og gyldig medlemskap er en forutsetning for å kunne leie klubbens fly, og for å ha stemmerett på årsmøtet. Ved et eventuelt uhell med påfølgende søknad om dekning fra selvassuransefondet er det viktig å merke seg at en eventuell utbetaling er avhengig av gyldig medlemskap da hendelsen inntraff.

Rapportering av skader på fly.

Vi registrerer igjen at det er oppstått skade på et av klubbens fly uten at fartøysjef har meldt fra. Alle kan være uheldig og forårsake en skade. Virkelig alvorlig blir det først når man lar være å rapportere det, og at det potensielt setter neste pilot i fare.

Klubbens styre og faglige ledere anser dette som uakseptabel opptreden, og etter all fokus og alt arbeide som legges ned av klubben i forbindelse med Klubb-PFT er vi overrasket at urapporterte skader fortsatt oppdages. Når det avdekkes at en fartøysjef ikke har rapportert en skade, må vedkommende påregne flyforbud i klubben vår.

Ut over bekymringen med hensyn til luftdyktighet rammer slike skader også alle klubbens medlemmer økonomisk.

Klubbens tekniske leder vil kartlegge alle skader og merker på flyene i en treplanskisse som legges inn i flyenes reisedagbøker, slik at den enkelte pilot skal kunne kontrollere om nye skader er oppstått på forrige tur. Grundig preflight og øyeblikkelig rapportering til en av klubbens fagansvarlige vil dermed være essensielt for alle fartøysjefer som flyr klubbens fly.

Svein Olav Bjerkeset
Styreleder